Aggression hos hunde

Hunde kommunikerer på mange måder via forskellige adfærdsmønstre. Disse varierer alt afhængigt af hvem hunden kommunikerer med og kan se forskellige ud, alt afhængigt om det er kommunikation til andre hunde, mennesker eller andre dyrearter. Aggression og udfarende adfærd er blandt andet et adfærdsmønster hunden bruger i sin kommunikation.

Aggression hos hunde misforstås 

Aggression kommer ikke bare uden grund, den er oftest drevet af noget andet end ren aggression. Hunde der udviser aggressiv adfærd er oftest misforstået, for når hunden udviser denne adfærd ligger der tit noget frygt og usikkerhed bag. Hvis hunden er usikker og bange og udviser aggressiv adfærd prøver den på at skabe afstand til det der gør den usikker og det som den anser for at være en trussel. Hunde kan også have en aggressiv adfærd hvis de er i smerter i forbindelse med sygdom og derved føler sig udsat hvis man rør ved dem eller andre hunde nærmer sig dem.

Frygten kan komme til udtryk på mange forskellige måder, blandt andet via lyde og kropssprog. Oftest viser denne frygt sig som en udfarende adfærd, hvor hunden farer frem mod det den er utryg ved og knurrer, gør eller bider ud. De vil også rejse børsterne i pelsen langs ryggen og ørene ligger typisk ned. Dog skal det nævnes at ikke alle hunde har denne adfærd ved frygt. Nogle hunde har komplet modsat adfærd og søger væk fra truslen. Nogle hunde vil også have en blanding af den udfarende adfærd og ”lad mig komme væk” adfærd. De kan eventuelt først afprøve dét at være udfarende og derefter søge væk. På denne måde har de markeret over truslen, men søger væk grundet den grundlæggende frygt.

Om hunden gør det ene eller andet kan man ikke vide. Det afhænger af hundens personlighed, race, instinkter, træning, stressniveau, hormoner, tidligere dårlige oplevelser og socialisering. Der er altså mange faktorer der spiller ind i en situation hvor hunden føler sig utryg.

Den vigtige socialisering og træning fra hvalpetiden

Som hundeejer følger et stort ansvar når det handler om at træne sin hund. Udover nogle instinkter der ligger i hundens genetik, kan man sige at en hundehvalp et blankt kanvas og det så er op til ejeren at male dette kanvas og præge hunden. Unge hvalpe er enormt modtagelige overfor træning, socialisering mm. og det er derfor vigtigt at have gjort sig nogle tanker om dette inden man får hvalpen hjem, hvordan man vil træne den og hvilken slags træning man vil udøve. Den tidlige prægning af hvalpen spiller altså en stor rolle for dens voksenliv og lægger et fundament for dens personlighed og temperament.

Hvalpetræningen og tidlig socialisering er vigtig da hunden lærer at kommunikerer med andre hunde af forskellige racer og størrelser samt mennesker. Det er ofte hunde der ikke har lært den rigtige kommunikation der ender med at være usikre i mødet med andre hunde og reagerer med den udfarende adfærd. I gennem hvalpetræningen knytter ejer og hvalp også et stærkt bånd, som er med til at øge hundens selvtillid og dermed gøre den mere rolig i mange situationer. Hvis en hund er utryg ved ejeren grundet et dårligt bånd og ringe kommunikation, vil den højst sandsynligt også være usikker overfor andre hunde og mennesker, da hunde er flokdyr og knytter og læner sig meget op ad sin ejer.

Understimulerede hunde

En understimuleret hund kan også ende med en problematisk adfærd. Hvis en hund ikke bruger sin hjerne, næse og krop gennem træning ophobes dens energi, og vil i den forbindelse være understimuleret både mental og fysisk som i sidste ende kan det ende galt. En hund der får stillet daglige opgaver og får den nødvendige motion er altså en hund i balance. En hunds selvtillid afhænger af ejeren, træner man med sin hund og giver den opgaver både fysisk og mental vil dens selvtillid stige.

Når hunden er i snor

For en hund i snor kan den udfarende adfærd være voldsommere end hvis den er løs. I snor kan hunden ikke komme væk fra truslen, da den er begrænset af snoren og derfor vil hunden markere sig overfor truslen. Hvorimod hvis den var løs ville den kunne løbe væk fra truslen og typisk ikke have behovet for at markere. Denne udfarende adfærd er altså hundens forsvarsmekanisme i den specifikke situation for at skabe afstand, og har nødvendigvis ikke noget at gøre med hvordan hunden er når der ikke er fare på færde.

Triggere

Hunden kan også have forskellige triggere som frembringer den udfarende adfærd i den i den givne situation. En trigger kan komme grundet en dårlig oplevelse. Det kan være hunden har haft et voldsomt chok af et højt brag som hvalp og efterfølgende bliver utryg ved høje lyde. Det kan også være en person har været voldelig overfor den og hunden så bliver utryg hvis man læner sig ind over den med eller klapper den oppe fra og ned oven på hovedet. Triggere kan skyldes mange ting og der er derfor vigtigt, hvis hunden har disse, at man som ejer er opmærksom og kan forudse en situation hvor hunden trigges.

Ligger aggression i generne?

De fleste racehunde er oprindeligt fremavlet til et specifikt formål. Det kan være at gå på jagt, vogte, hyrde dyr, endda kamphund mm. Ingen hunde er født aggressive, men dens genetiske instinkter kan være stærkere hos nogle hunde. Det er vigtigt som hundeejer at kende til hundens natur og instinkter og have dette med i bagtankerne når man træner og socialiserer den. Vagthunde er eksempelvis avlet til at være rolige, selvsikre og selvstændige og vide hvornår den skal reagere på en trussel, hvorfor den aggressionstærskel ikke er særlig høj. Mens jagthunde er avlet til at jagte og nedlægge et bytte og arbejde i et meget højt gear, hvorfor dens aggressionstærskel er højere. Når det er sagt kan en vagthund sagtens have en mere udfarende adfærd end en jagthund. Det hele handler langt hen ad vejen om træning og socialisering fra en tidlig alder.

Hunden kommunikerer ekstremt meget med kropssprog og vi skal være opmærksomme på denne. I langt de fleste tilfælde kan vi, hvis vi kender vores hund og dens triggere, forudse en situation hvor den ville blive usikker. Vi skal altså hele tiden være et skridt foran hunden for at undgå uheldige situationer inden der opstår en konflikt, så vi kan få hunden væk på en rolig og kontrolleret måde.

Kan aggression trænes væk?

Ja det kan det godt, men det tager tid og tålmodighed. Hvis en aggressiv adfærd overfor en vis situation skal trænes væk skal det ske i små skridt. Den aggressive adfærd i den utrygge situation er yderst stressende for hunden, og man skal undgå denne stres ved at tage det et skridt ad gangen. Hvis hunden eksempelvis er utryg ved andre hunde på tæt hold, må man øve en helt simpelt ”gå forbi hunden” med mange meters afstand. Man må altså ikke tro at hunden kan passere en anden hund med en meters afstand, men man må derimod øve med flere meter i mellem. Det tager tid og mange forsøg, men i takt med træningen kan afstanden mellem hundene gøres mindre og mindre. Hvis det bliver for meget for hunden, må man hæve afstanden igen. Husk ros og godbidder i træningen, både for at belønne men også for at aflede hundens opmærksomhed fra det den er bange for. Det nytter ikke noget at skælde hunden ud når den bliver bange, da det er med til at gøre hunden endnu mere utryg og forvirret. 

Hvis din hund har stor tendens til udfarende adfærd kan en hundetræner opsøges. Det er aldrig for sent at lære en gammel hund nye tricks, trods tidlig træning gør hundens voksenliv lettere.

Relevante produkter